Dayman Teknik Yapı Kimyasalları

Telefon : +90 224 452 55 16

Email : info@dayman.com.tr

ENJEKSİYON ÜRÜNLERİ

CRACK POL WT – 815

Poliuretan Esaslı Düşük Vizikositeli Enjeksiyon Reçinesi

Tanım

İki bileşenli,düşük viskoziteli ve kapalı hücreli
olup suyla reaksiyona giren enjeksiyon
reçinesidir.

TANIM:
İki bileşenli,düşük viskoziteli ve kapalı hücreli
olup suyla reaksiyona giren enjeksiyon
reçinesidir.

AVANTAJLARI:
Su ile reaksiyona girerek suyu keser.
Solvent içermez.
Kolay uygulanır.
Zayıf asitlere, mikro organizmalara, alkaliye
ve suya dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI:
Temeller
Perdeler
İstinat duvarları
Barajlar
Atık su tesisleri
Çatlak duvarlar

: ( 23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

A Bileşen
Renk : Şeffaf – Sarı
Yoğunluk 20°C : 1,1 gr/cm3
Vizikosite : 400 cp
Uygulama Sıcaklığı : +5 – +30 °C
Katı madde : %100
Raf Ömrü : 12 Ay

B Bileşen
Renk : Şeffaf – Sarı
Yoğunluk 20°C : 1,1 gr/cm3
Vizikosite : 15 cp
Uygulama Sıcaklığı : +5 – +30 °C
Raf Ömrü : 12 Ay
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu
elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam
kuruma süresi sonundaki performansı için
geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve
nem değerleri farklılığından ötürü değerler
değişebilir.

Yüzey Hazırlığı;
Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam
olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası,
gibi kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye
ulaşılmalıdır.
Enjeksiyon yapılacak bölgedeki çatlaklar ve
derzlerde bulunan tüm serbest parçacıklar
temizlenmelidir.
3mm den büyük çatlaklar uygun tamir
malzemeleri ile kapatılmalıdır.
Sızıntının geldiği bölgeye ve duruma göre
pakerlerin yerleri belirlenir.
Pakerler (enjektörler) 45 derece açı ile
yerleştirilir.
Pakerler betonarme kalınlığının yarısı kadar
mesafeye çakılmalıdır.
Pakerler arası mesafe 15 cm ile 90 cm arası
olabilir.
Delik içleri tozdan arındırılmalıdır

Karışımın Hazırlanması;
A ve B bileşenler uygulamaya başlamadan
önce ambalajlar kendi içinde homojen kıvama
gelinceye kadar 400 d/dk. devirli bir karıştırıcı
ile karıştırılmalıdır.

Uygulama;
Hazırlanan pakerlere enjeksiyon pompası ile
uygulanır.
Uygulama basıncı 14 ile 200 bar arasında
değişkenlik gösterir.
Uygulamaya ilk pakerden başlanmalıdır.
Düşük basınçla başlayıp reçine taşmaya
başlayana kadar basınç arttırılır.
Reçine taşmasından sonra diğer pakere
geçilmelidir.
Enjeksiyon uygulamasında tüm pakerlerden
enjekte edilen reçine betonarmede sızıntı
yapan çatlaklardan saf reçine taşacaktır.
Bu işlem den sonra uygulama sonlandırılır.

Ortam ve zemin sıcaklığı 5°C ile 30°C
arasında olmasına dikkat edilmelidir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
CRACK POL WT 816 yaş iken solvent ile
temizlenebilir.
CRACK POL WT 816 kuruduktan sonra
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
1 Lt Boşluk için yaklaşık 0,100 Kg

AMBALAJ:
A bileşen : 5,00 kg
B bileşen : 0,500 kg
A bileşen : 25,00 kg
B bileşen : 2,500 kg

RENK:
Sarımtrak – şişince sarı

RAF ÖMRÜ:
Uygun depolama koşullarında üretim
tarihinden itibaren 1 yıldır.
CRACK POL WT 816 5 °C ile 25° C
arasındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış
ortamda çalışılmalıdır.
Eller ve gözler koruyucu ekipman ile
korunmalıdır.
Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır.
Uygulama alanında yiyecek ve içecek
malzemeleri bulundurulmamalı ve
yenmemelidir.
Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli bu
nedenle zemin üzerinde bulunacağı
unutulmamalıdır.
Çocukların erişemeyecekleri yerde
depolanmalıdır.
Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır.
Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir. GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir. Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar

Teknik Föyü incelemek için tıklayınız.

× WhatsApp İletişim