Dayman Teknik Yapı Kimyasalları

Telefon : +90 224 452 55 16

Email : info@dayman.com.tr

MİNERAL ESASLI SU YALITIMI ÜRÜNLERİ

CRISTA PLUS – 405

Çimento Esaslı Tek Bileşenli Kristalize Su Yalıtım Ürünü

Tanım

Çimento esaslı, polimer emülsiyon takviyeli, özel kimyasallar içeren, iki bileşenli kristalize su yalıtım harcıdır.
İçme suyu deposu yalıtımında kullanıma uygundur.
Hidrostatik basınca dayanıklıdır.
Serbest kalsiyum tanecikleri ile girdiği tepkime sonucu kristal oluşturarak betondaki kapiler boşlukları doldurur.
Negatif ve pozitif su basıncına karşı uygulanabilir.

TANIM:
Çimento esaslı, polimer emülsiyon takviyeli, özel kimyasallar içeren, iki bileşenli kristalize su yalıtım
harcıdır. İçme suyu deposu yalıtımında kullanıma uygundur.
Hidrostatik basınca dayanıklıdır.
Serbest kalsiyum tanecikleri ile girdiği tepkime
sonucu kristal oluşturarak betondaki kapiler
boşlukları doldurur.
Negatif ve pozitif su basıncına karşı uygulanabilir.

AVANTAJLARI:
Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
Fırça ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.
Çalışma süresi uzatılmıştır.
Oluşturduğu kristaller ile kalıcı bir su yalıtımı sağlar.
Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir su yalıtım katmanı oluşturur.
Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine dayanıklıdır.
Nemli yüzeye uygulanabilir.
Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım sağlar.
Negatif ve pozitif yönden yalıtım sağlar.
İçme suyu kullanımına uygundur.
0,4 mm genişliğindeki çatlakları kristaller oluşturarak doldurur.
Sürekli aktif bir yapısı vardır.

KULLANIM ALANLARI:
Beton yüzeylerin su yalıtımında,
Asansör kuyularının su yalıtımında,
Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında,
Negatif ve pozitif taraftan su yalıtımında,
Su depolarında,
Betonarme borularda,
Betonu su, tuz ve karbonatlaşmaya karşı korumada,
Toprak üstünde ve altında kalan yapıların su yalıtımında kullanılır

( 23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)
Karışım Yoğunluğu :1950 kg/m3
Uygulama sıcaklığı : +5 – +30 °C
Basınç dayanımı : 10 bar ( Pozitif ve negatif yönden)
Sıcaklık dayanımı : -20°C +80°C arasında
Üzerine kaplama yapılması : 2 gün
Sürekli su ile teması : 7 gün sonra
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.

Yüzey Hazırlığı;
Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır. Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak temizlenmelidir.

Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise DAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir harcı ve DAYMAN LATEX C karışımından oluşan harç ile en
az 24 saat önceden düzeltilmelidir. Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkarılıp, varsa aktif su kaçakları ve oluşan boşluklar DAYMAN DSTOP SPEED ile doldurulmalıdır. Köşeler ve birleşim noktalarına pah yapılmalıdır. Uygulamadan 24 saat önce zemin suya doyurulmalı, uygulamadan hemen önce ise tekrar nemlendirilmelidir.

Karışımın Hazırlanması;
2 kg sıvı bileşen boş ve temiz bir kovaya boşaltılıp üzerine 5-6 lt su ilave edilmelidir.
Hazırlanan sıvı bileşene, 25 kg toz bileşen yavaşça boşaltılarak topak kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar karıştırılır.

Uygulama;
Uygulanacak yüzey mutlaka ıslatılıp nemli hale gelene kadar beklenmelidir.
Fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulanır.
Yüzeye 2 -3 kat olarak uygulanmalıdır.
Her bir katın uygulaması bir öncekine dik doğrultuda kafesleme usulü yapılmalıdır.
Katlar arasında tam kuruma gerçekleşene kadar en az 4 saat en fazla 24 saat beklenmelidir.
24 saatten fazla beklenmemelidir.
Trafik yükü olan yerlerde üzerine mutlaka şap, seramik gibi koruyucu katman yapılmalıdır.
Hazırlanan ürünün 45 dk içerisinde kullanılması gerekmektedir.
Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

DAYMAN CRISTA PLUS 2K – 405 Sıvı Bileşeni 0 °C’nin altındaki sıcaklıklarda donma ihtimaline karşı +5°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda depolanmalıdır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.
Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır. Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar çerçevesinde yapılmalıdır.
Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.
Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir. Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar.

Teknik Föyü incelemek için tıklayınız.

× WhatsApp İletişim