Dayman Teknik Yapı Kimyasalları

Telefon : +90 224 452 55 16

Email : info@dayman.com.tr

TAMİR HARÇLARI

D-GROUT SPEED – 902

Hızlı priz alan, çimento esaslı, yüksek mukavemetli, grout harcı

Tanım

Çimento esaslı, polimer modifiyeli, yüksek
performansa sahip, mukavemeti yüksek, ani ısı
değişimlere dirençli, su geçirimsiz akışkan grout
harcıdır.

Category

TANIM:
Çimento esaslı, polimer modifiyeli, yüksek
performansa sahip, mukavemeti yüksek, ani ısı
değişimlere dirençli, su geçirimsiz akışkan grout
harcıdır.

AVANTAJLARI:
Hızlı priz alır
Aderansı çok yüksektir.
Kolay hazırlanıp uygulanır.
Büzülme ve rötre çatlağı yapmaz.
Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım
sağlar.
Su/Çimento oranı düşük olduğu için su
geçirimsizdir

KULLANIM ALANLARI:
RES santrallerinde türbinlerin sabitlenmesinde ve
dolgularının yapılmasında,
Rögar kapaklarının montajında,
Perde ve kolon ve kazık başlarının imalatında,
Makinelerin ayaklarının sabitlenmesinde,
Çelik kolonların temele sabitlenmesinde,
Prefabrik beton yapı elemanlarının montajında,
Beton yüzeylerin tamiratında,
Betondaki boşlukların doldurulmasında kullanılabilir

(23°C, %50 Bağıl Nem)
Karışım Yoğunluğu : 2,20 kg/dm3
Basınç Dayanımı 28 gün : ≥ 70 N/mm²
Eğilme Dayanımı 28 gün : ≥ 7,0 N/mm2
Aderans : 2,0 N/mm²
Uygulama Kalınlığı : 10 mm 45 mm
İşlenebilme süresi : 3 dk
Tam Kürlenme Süresi :28 gün
Servise açılma zamanı : 1 saat
Sıcaklık Dayanımı : -20 °C +400°C
Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde
edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma
süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye
ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından
ötürü değerler değişebilir.

Yüzey Hazırlığı;
Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, gevşek
satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak
temizlenmelidir.
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.
Uygulamadan önce zemin nemlendirilmeli ancak su
göllenmesine izin verilmemelidir.

Karışımın Hazırlanması;
4,0 lt temiz su, boş ve temiz bir kovaya boşaltılıp,
D-GROUT 902 yavaşça boşaltılarak topak
kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika düşük devirli
mixer yardımıyla karıştırılır.
Uygulama 3 dk içinde bitirilmelidir. (Karıştırma
Dahil)

Uygulama;
Hazırlanan harç uygun ekipman ile uygulanır.
Döküm yapılacak alan kalıplanmalıdır.
Hava boşluklarının çıkarılabileceği alan
oluşturulmalıdır.
Kalıp su sızmalarını engelleyecek şekilde monte
edilmelidir.
Kalıp tek tarafından ara vermeden doldurulmalıdır,
böylece kalıbın içerisinde hava oluşumu
engellenmiş olur.
Oluşabilecek hava kabarcıkları, yüzey temasını
engeller ve aderansı zayıflatır.
Hızlı priz alması nedeniyle hazırlanan harç,
bekletilmeden uygulamaya geçilmelidir.
Demir çubuk ile şişleme yapılarak harcın yerleşmesi
sağlanır. ,
Ürünün genleşme özelliğinden dolayı en yüksek
düzeyde faydalanılabilmesi için en fazla 3-5 dakika
içerisinde işlemin tamamlanması önerilir.
Min. 10 mm Max 45 mm kalınlıkta uygulanmalıdır.
Kalın uygulamalar 2 -3 kat olarak uygulanmalıdır.
Katlar arasında tam kuruma gerçekleşene kadar
beklenmelidir.
Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35
°C arasında olmalıdır.
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama
yapılmamalıdır.
Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.
Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre değişkenlik
gösterebilir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
DAYMAN D-GROUT 902 yaş iken su ile
temizlenebilir.
DAYMAN D- GROUT 902 kuruduktan sonra sadece
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
1 mm kalınlık için 1,85 kg/m²

AMBALAJ:
Kraft Torba : 25,00 kg
Palet ölçüsü : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 54

RENK :
Gri

RAF ÖMRÜ:
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden
itibaren 1 yıldır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak
korunmalıdır.
Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu
eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız,
cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden
dolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas
etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı,
yutulması durumunda acilen doktora
başvurulmalıdır.
Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri
bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.
Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar
çerçevesinde yapılmalıdır.
Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir. GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir. Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar

Teknik Föyü incelemek için tıklayınız.

× WhatsApp İletişim