Dayman Teknik Yapı Kimyasalları

Telefon : +90 224 452 55 16

Email : info@dayman.com.tr

D LEVEL 750

Çimento Esaslı Kendiliğinden Yayılan Tesviye Şapı

Tanım

Çimento esaslı, tek katta 2-10 mm arasındauygulanabilen, kolay yayılmayı sağlayan hiperakışkanlaştırıcı kimyasal katkılar içeren, (SelfLevelling) kendiliğinden yayılabilen tesviye şapıdır

Category

TANIM:
Çimento esaslı, tek katta 2-10 mm arasındauygulanabilen, kolay yayılmayı sağlayan hiperakışkanlaştırıcı kimyasal katkılar içeren, (SelfLevelling) kendiliğinden yayılabilen tesviye şapıdır.

AVANTAJLARI:
Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
Çek-pas ve mala ile uygulanabilir.
Kendiliğinden yayılır ve düzelir.
Orta ve yoğun yaya trafiğine maruz kalan zeminler
için uygundur.
6 saat sonra yaya trafiğine açılabilir.
Kendiliğinden yayılarak teraziye gelir.
Rötre çatlağı oluşmadan 2-10 mm kalınlıkta
uygulamaya uygundur.
Aşınmaya dirençlidir.
İçeriğindeki özel polimer sayesinde yüksek yapışma
gücüne sahiptir.

KULLANIM ALANLARI:
Hastane, AVM. Okul, Otellerde,
Son kat kaplama öncesi tüm yapıların orta ve yoğun
trafiğe maruz zeminlerinde,
Aşınma ve tozumaya karşı sağlam ve düzgün zemin
oluşturmak amaçlı,
PVC, laminant parke, ahşap, halı, seramik kaplama
altında,
Zemin yalıtımından sonra çimento esaslı yüzeylerin
düzeltilmesinde kullanılır.

(23°C, %50 Bağıl Nem)
Karışım Yoğunluğu :2,10 kg/dm3
Uygulama sıcaklığı : +5 – +30 °C
Basma dayanımı : ≥ 30 N / mm²
Eğilme Dayanımı 28 gün : ≥ 5 N / mm²
Aderans : 1,70 N/mm²
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir

Yüzey Hazırlığı;
Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır,gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılartemizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olaraktemizlenmelidir.Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuzkusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var iseDAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir harcı veDAYMAN LATEX C karışımından oluşan harç ile enaz 24 saat önceden düzeltilmelidir.

Karışımın Hazırlanması;
5,00 – 5,50 lt temiz su boş ve temiz bir kovayaboşaltılır.25 kg ürün yavaşça boşaltılarak topak kalmayıncayakadar 400 devir/dakika düşük devirli mixeryardımıyla karıştırılır.Kesinlikle sonradan su ilavesi yapılmamalıdır.Harç olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilir.Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrarkarıştırılır.

Uygulama;
Uygulanacak yüzey mutlaka DAYMAN LEVEL PR617 1/2 oranında seyreltilerek astartlanmalıdır.Astarsız uygulamalarda çatlama riski bulunmaktadır.Büyük alanlarda pompa ile döküm yapılması tavsiyeedilir.Hazırlanan harç yüzeye boşaltılır ve kendiliğindenyayılır.Kendinden yayılan harcın kalınlığı çelik mala ileayarlanmalıdır.Hava kabarcığı oluşumunu engellemek için kirpi ruloile yüzey düzeltilir.Uygulandıktan 6-8 saat sonra üzerinde yürünebilir.Üzerine kaplama işlemi yapılacaksa ortalama 3 günbeklenmelidir.Uygulama kalınlığı arttıkça kuruma süresi de doğruorantılı olarak uzayacaktır.Ürünün genleşme özelliğinden dolayı en yüksekdüzeyde faydalanılabilmesi için en fazla 15-20dakika içerisinde işlemin tamamlanması önerilir.Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35°C arasında olmalıdır.Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulamayapılmamalıdır.Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalardauygulama yapılmamalıdır.Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don veolumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre değişkenlikgösterebilir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
DAYMAN D-LEVEL 750 yaş iken su ile temizlenebilir.
DAYMAN D-LEVEL 750 kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
1,70 kg/dm³
Tek seferde maksimum uygulama kalınlığı 10 mm

AMBALAJ:
Kraft Torba : 25,00 kg
Palet ölçüsü : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 54

RENK :
Gri

RAF ÖMRÜ:
Uygun depolama koşullarında üretim tarihindenitibaren 1 yıldır.Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucueldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız,cilde ve göze temas ettirmeyiniz.Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerindendolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, temasetmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı,yutulması durumunda acilen doktorabaşvurulmalıdır.Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleribulundurulmamalı ve yenmemelidir.Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalarçerçevesinde yapılmalıdır.Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (MaterialSafety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir. GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir. Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar

Teknik Föyü incelemek için tıklayınız.

× WhatsApp İletişim