Dayman Teknik Yapı Kimyasalları

Telefon : +90 224 452 55 16

Email : info@dayman.com.tr

ISI YALITIM SİSTEMLERİ

D-THERM – 554

Çizgi Dokulu Son Kat Dekoratif Sıva

Tanım

Çimento esaslı, tane dokulu, özel kimyasal
katkılar içeren, su itici özelliğe sahip son kat
uygulanan dekoratif sıvadır.

TANIM:
Çimento esaslı, tane dokulu, özel kimyasal
katkılar içeren, su itici özelliğe sahip son kat
uygulanan dekoratif sıvadır.

AVANTAJLARI:
Mineral yüzeylere mükemmel şekilde yapışır.
Kolay uygulanır.
Su buharı geçirgendir.
Donma – Çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
Kolay hazırlanır.
Çalışma süresi uzundur.

KULLANIM ALANLARI:
Dekoratif görünüm istenen tüm dış cephe
uygulamalarında
Mantolamada boya öncesi son sıva olarak

(23°C, %50 Bağıl Nem)
Kuru Yığın Yoğunluğu :1600 kg/m3
Tam Kürlenme Süresi :28 gün
Sıcaklık Dayanımı : -20 °C +80°C
Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°C
Renk : Beyaz
**Bu değerler bitmiş uygulamaların tam kuruma
süresi sonundaki (28 gün) performansı için
geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem
değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.

Yüzey Hazırlığı;
Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, gevşek
satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak
temizlenmelidir.
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
6-6,5 lt temiz su, boş ve temiz bir kovaya
boşaltılıp, D-THERM – 554 yavaşça
boşaltılarak topak kalmayıncaya kadar 400
devir/dakika düşük devirli mixer yardımıyla
karıştırılır.
Harç olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilir.
Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar
karıştırılır.

Uygulama;
DAYMAN D-THERM – 552 ile sıvanmış yüzeye
DAYMAN D-THERM – 554 çelik mala ile
homojen olacak şekilde uygulanır.
Uygulama tek seferde bitirilecek şekilde
yapılmalıdır.
Tirfil malası ile yüzeye desen verilir

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve
+35 °C arasında olmalı.
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama
yapılmamalıdır.
Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
Uygulamadan sonra 24 saat direkt su
temasından ve dondan korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
DAYMAN D-THERM – 554 yaş iken su ile
temizlenebilir.
DAYMAN D-THERM – 554 Kuruduktan sonra
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
Değişken 2,5 – 3,5 kg/m².

AMBALAJ:
Kraft torba : 25,00 kg
Palet ölçüsü : 110 x 100 cm
Paletteki adet : 64

RENK :
Beyaz

RAF ÖMRÜ:
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden
itibaren 1 yıldır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak
korunmalıdı

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi,
koruyucu eldiven, gözlük ve maske
kullanılmalıdır.
Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız,
cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda
acilen doktora başvurulmalıdır.
Uygulama alanında yiyecek ve içecek
malzemeleri bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
Çocukların erişemeyecekleri yerde
depolanmalıdır.
Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar
çerçevesinde yapılmalıdır.
Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir. GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir. Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar

Teknik Föyü incelemek için tıklayınız.

× WhatsApp İletişim