Dayman Teknik Yapı Kimyasalları

Telefon : +90 224 452 55 16

Email : info@dayman.com.tr

ISI YALITIM SİSTEMLERİ

D-THERM – 556

Dış Cephe Astarı

Tanım

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, dış cephe
astarıdır.

TANIM:
Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, dış cephe
astarıdır.

AVANTAJLARI:
Üzerine kaplanacak boya ile zemin aderansını
arttırır.
Boya sarfiyatını dengeler.
Akrilik sıvalar için kullanıma uygundur.
Mineral yüzeylere mükemmel şekilde yapışır.
Kolay uygulanır.
Su buharı geçirgendir.

KULLANIM ALANLARI:
D-THERM 555 Dış cephe boyasının altında,
D-THERM 554 – D-THERM 553 altında,
Tüm akrilik esaslı ürünlerde astar olarak
kullanılabilir.

(23°C, %50 Bağıl Nem)
Ön kuruma min. :4 saat
Üzerine kat atabilme min. :8 saat
Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°
Renk : Beyaz
** Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri
farklılığından ötürü değerler değişebilir.

Yüzey Hazırlığı;
Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, gevşek
satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak
temizlenmelidir.
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
D-THERM – 555 homojen kıvama ulaşıncaya
kadar 400 devir/dakika düşük devirli mixer
yardımıyla karıştırılır.
En fazla %10 oranında temiz su ile inceltilir.

Uygulama;
DAYMAN D-THERM – 556 Rulo, fırça ve uygun
püskürtme ekipmanı ile yüzeye uygulanmalıdır.

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve
+35 °C arasında olmalıdır.
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama
yapılmamalıdır.
Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
Uygulamadan sonra 24 saat direkt su
temasından ve dondan korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
DAYMAN D-THERM – 556 yaş iken su ile
temizlenebilir.
DAYMAN D-THERM – 556 Kuruduktan sonra
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
Değişken 0,150 – 0,250 kg /m²

AMBALAJ:
Ambalaj : 20,00 Kg kova
Palet ölçüsü : 100 x 100 cm
Paletteki adet : 36

RENK :
Beyaz

RAF ÖMRÜ:
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden
itibaren 1 yıldır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak
korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi,
koruyucu eldiven, gözlük ve maske
kullanılmalıdır.
Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda
acilen doktora başvurulmalıdır.
Uygulama alanında yiyecek ve içecek
malzemeleri bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
Çocukların erişemeyecekleri yerde
depolanmalıdır.
Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar
çerçevesinde yapılmalıdır.
Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir. GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir. Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar

Teknik Föyü incelemek için tıklayınız.

× WhatsApp İletişim