Dayman Teknik Yapı Kimyasalları

Telefon : +90 224 452 55 16

Email : info@dayman.com.tr

TAMİR HARÇLARI

EPO GROUT – 858

3 Bileşenli Epoksi Esaslı Solventsiz Yüksek Mukavemetli Grout Harcı

Tanım

3 bileşenli, Epoksi esaslı, solventsiz, akışkan,
yüksek mukavemetli, hızlı priz alan grout harcıdır.

Category

TANIM:
3 bileşenli, Epoksi esaslı, solventsiz, akışkan,
yüksek mukavemetli, hızlı priz alan grout harcıdır.

AVANTAJLARI:
Astar gerektirmez.
Aderansı çok yüksektir.
Kolay hazırlanıp uygulanır.
Akıcı kıvamı sayesinde, kendiliğinden yerleşebilir.
Büzülme ve rötre çatlağı yapmaz.
Beton ve çeliğe aderansta mükemmel sonuç verir.
Hazırlaması kolay ve hızlıdır.

KULLANIM ALANLARI:
RES santrallerinde türbinlerin sabitlenmesinde ve
dolgularının yapılmasında kullanılır.
Endüstriyel kullanıma uygundur.
Makinelerin ayaklarının sabitlenmesinde,
Çelik kolonların temele sabitlenmesinde,
Prefabrik beton yapı elemanlarının montajında,
Beton, yüzeylerin tamiratında,
Betondaki boşlukların doldurulmasında kullanılabilir.

(23°C, %50 Bağıl Nem)
Birim hacim kütlesi : 1,90 kg/dm²
Basınç Dayanımı 28 gün : ≥ 80 N/mm²
Eğilme Dayanımı 28 gün : ≥ 30 N/mm²
Aderans : 4,0 N/mm²
Uygulama süresi : 20 dk.
Ön priz süresi : 24 saat
Tam Kürlenme Süresi : 7 gün
Sıcaklık Dayanımı : -20 °C +70°C
Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde
edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma
süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye
ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından
ötürü değerler değişebilir.

Yüzey Hazırlığı;
Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, gevşek
satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak
temizlenmelidir.
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.
Uygulamadan önce zemin nemi kontrol edilmeli %4
ün altında olmalıdır

Karışımın Hazırlanması;
A ve B bileşenleri temiz bir kaba boşaltılıp, 2 dakika
düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır.
Elde edilen bu karışımın üzerine, yavaşça C bileşeni
eklenerek 400-600 devir/dk’lık bir karıştırıcı yardımı
ile homojen karışım elde edilinceye kadar karıştırılır.

Uygulama;
Hazırlanan ürün dökülerek, mala veya spatula ile
uygulanabilir.
Kalın uygulamalar 2 -3 kat olarak uygulanabilir.
Katlar arasında tam kuruma gerçekleşene kadar
beklenmelidir.
Hazırlanan ürünün 20 dakika içerisinde kullanılması
gerekmektedir.
Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35
°C arasında olmalıdır.
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama
yapılmamalıdır.
Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.
Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre değişkenlik
gösterebilir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
DAYMAN EPO GROUT – 858 yaş iken solvent ile
temizlenebilir.
DAYMAN EPO GROUT – 858 kuruduktan sonra
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
1 mm kalınlık için 1,85 kg/m²

AMBALAJ:
Ambalaj : 15,00 Kg set A+B+C Bileşen
Palet ölçüsü : 100 x 100 cm
Paletteki adet : 36

RENK :
Gri

RAF ÖMRÜ:
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden
itibaren 1 yıldır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak
korunmalıdır.
Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu
eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden
dolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas
etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı,
yutulması durumunda acilen doktora
başvurulmalıdır.
Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri
bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.
Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar
çerçevesinde yapılmalıdır.
Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bakınız

SORUMLULUK SINIRLARI:
İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir. GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir. Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar

Teknik Föyü incelemek için tıklayınız.

× WhatsApp İletişim