Dayman Teknik Yapı Kimyasalları

Telefon : +90 224 452 55 16

Email : info@dayman.com.tr

ASTARLAR

MOLD PAINT SOL – 621

Küf Temizlemek İçin Geliştirilmiş Solüsyon

Tanım

Küf oluşmuş yüzeylerde, mevcut küfleri
temizlemek için kullanılan özel solüsyondur.

Category

TANIM:
Küf oluşmuş yüzeylerde, mevcut küfleri
temizlemek için kullanılan özel solüsyondur.

AVANTAJLARI:
Yüzeydeki küfleri temizler.
Yeni küf oluşumunu engeller.

KULLANIM ALANLARI:
DAYMAN MOLD PAINT- 609 nem boyası
uygulamadan önce küf temizlemek için
kullanılabilir

Karışımın Hazırlanması;
MOLD PAINT SOL – 621 Uygulamaya
hazırdır.

Uygulama;
Küf oluşmuş yüzeye DAYMAN MOLD PAINT
SOL – 621 Küf üzerine direkt püskürtülerek
uygulanır.
45 dk. sonra kuru bir bez veya fırça ile
temizlenir.
Önceden bir temizlik yapmayınız.

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C
ve +35 °C arasında olmalıdır.
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama
yapılmamalıdır.
Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından
ve dondan korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
DAYMAN MOLD PAINT SOL – 621 yaş iken
su ile temizlenebilir.
DAYMAN MOLD PAINT SOL – 621
kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler
ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
Değişken 0,100 – 0,500 kg/m²

AMBALAJ:
0,500 kg

RENK:
Şeffaf

RAF ÖMRÜ:
Uygun depolama koşullarında üretim
tarihinden itibaren 1 yıldır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak
korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi,
koruyucu eldiven, gözlük ve maske
kullanılmalıdır.
Solumayınız, cilde ve göze temas
ettirmeyiniz.
Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
Uygulama alanında yiyecek ve içecek
malzemeleri bulundurulmamalı ve
yenmemelidir.
Çocukların erişemeyecekleri yerde
depolanmalıdır.
Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır.
Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir. GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir. Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar

Teknik Föyü incelemek için tıklayınız.

× WhatsApp İletişim