Dayman Teknik Yapı Kimyasalları

Telefon : +90 224 452 55 16

Email : info@dayman.com.tr

PR A – 617

Tek Bileşenli, Emici Yüzeyler İçin Astar

Tanım

Çimento esaslı şap ve kaplamaların altında
kullanılan harç bağlayıcı astar malzemesidir.

Category

TANIM:
Çimento esaslı şap ve kaplamaların altında
kullanılan harç bağlayıcı astar malzemesidir.

AVANTAJLARI:
Eski beton ve şap arasında güçlü bir bağ
oluşturur.
Su geçirimsizdir.
Dona karşı dirençlidir.
İç ve dış kullanıma uygundur.

KULLANIM ALANLARI:
İç – dış, düşey – yatay uygulamalarda
kullanılır.
Emici yüzeyleri neme karşı korumak için
kullanılır.
İçeriğinde solvent bulunmaz, kokusu yoktur,
iç ortam uygulamaları için uygundur.
Seramik uygulamasından önce emici
yüzeylerde kullanılarak; yapıştırıcının hızlı su
kaybını engeller, çatlak gözlenmez.
Yataydaki şap uygulamalarında kullanılarak
zemin aderansı sağlanır, hava kabarcıkları
azaltılır, tozuma engellenir.
Duvar kağıdı ve boya yapılacak yüzeylerde
astar olarak kullanılır

Karışımın Hazırlanması;
DAYMAN PR – A – 617 Uygulamaya
hazırdır.

Uygulama;
Yüzey, yapışmayı engelleyecek her türlü
kirden arındırılmalıdır.
DAYMAN PR – A – 617 fırça veya rulo
yardımı ile homojen dağılım sağlanacak
şekilde yüzeye uygulanır. Ortalama 2 saat
sonra ikinci kat uygulamasına geçilebilir.
Ürünün tam olarak kuruduğundan emin
olunmalıdır.
DAYMAN PR – A – 617 inceltileceği su
miktarı; uygulama yapılacak yüzeyin
emiciliğine, ortamın sıcaklığına ve nemine
bağlı olarak değişkenlik gösterir.
Seramik ve yayay şap kullanımlarından önce
1/1 oranında su ile inceltilmelidir.
Boya kaplama yapılacak emici yüzeylerde
astar olarak kullanımında 1/2 oranında su ile
inceltilmelidir.
Alçı sıva sonrası kullanımında birinci katta
1/2 oranında su ile inceltilip, ikinci kat için 1/1
oranında su ile inceltilmelidir.
Şaplarının tozumazlığının sağlanmasında
birinci katta 1/3 oranında su ile inceltilip, ikinci
kat için 1/1 oranında su ile inceltilmelidir.

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C
ve +35 °C arasında olmalıdır.
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama
yapılmamalıdır.
Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından
ve dondan korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
DAYMAN LEVEL PR 617 yaş iken su ile
temizlenebilir.
DAYMAN LEVEL PR 617 kuruduktan sonra
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
Değişken 0,150 – 0,300 kg/m².

AMBALAJ:
Plastik Bidon : 30,00 kg
Palet ölçüsü : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 24
Plastik Bidon : 1,00 kg
Palet ölçüsü : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 60

RENK:
Açık Mavi

RAF ÖMRÜ:
Uygun depolama koşullarında üretim
tarihinden itibaren 1 yıldır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak
korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi,
koruyucu eldiven, gözlük ve maske
kullanılmalıdır.
Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
Uygulama alanında yiyecek ve içecek
malzemeleri bulundurulmamalı ve
yenmemelidir.
Çocukların erişemeyecekleri yerde
depolanmalıdır.
Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır.
Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir. GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir. Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar

Teknik Föyü incelemek için tıklayınız.

× WhatsApp İletişim