Dayman Teknik Yapı Kimyasalları

Telefon : +90 224 452 55 16

Email : info@dayman.com.tr

REPAIR – 904

Çimento Esaslı Yüksek Mukavemetli Yapısal Tamir Harcı – İnce

Tanım

İnce agregalı Çimento esaslı, polimer modifiyeli,yüksek performansa sahip, mukavemeti yüksek, aniısı değişimlere dirençli, ince taneli yüzey tamirharcıdır.

Category

TANIM:
İnce agregalı Çimento esaslı, polimer modifiyeli,yüksek performansa sahip, mukavemeti yüksek, aniısı değişimlere dirençli, ince taneli yüzey tamirharcıdır.

AVANTAJLARI:
Hazırlaması kolay ve hızlıdır. Yüksek aderansa sahiptir.
Yapısal tamiratta kullanılabilir. Büzülme yapmaz.
Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım sağlar.
Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz.
Büzülme ve rötre çatlağı yapmaz.
Tek katta istenilen performansı verir.

KULLANIM ALANLARI:
Düzeltme tamiratlarında, Beton, yüzeylerin
tamiratında, Tij deliklerinin doldurulmasında,
Köşe pahlarının oluşturulmasında,
Su yalıtımı öncesi zemin hazırlığında kullanılabilir.

(23°C, %50 Bağıl Nem)
Karışım yoğunluğu :1700 kg/m3
Aderans : 2,1 N/mm²
Uygulama Kalınlığı : 1mm – 10 mm
İşlenebilme Süresi : ~ 45 dk.
Tam Kürlenme Süresi : 28 gün
Basınç Dayanımı 28 gün : >40 N/mm²
Sıcaklık Dayanımı : -20 °C +400°C
Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir

Yüzey Hazırlığı;
Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, gevşeksatıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılartemizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olaraktemizlenmelidir.Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuzkusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.Uygulamadan önce zemin nemlendirilmeli ancak sugöllenmesine izin verilmemelidir.

Karışımın Hazırlanması;
4,50 – 5,00 lt temiz su, boş ve temiz bir kovayaboşaltılıp, REPAIR – 904 yavaşça boşaltılarak topakkalmayıncaya kadar 400 devir/dakika düşük devirlimixer yardımıyla karıştırılır.Harç olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir.Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrarkarıştırılır.Ürün hazırlanırken DAYMAN LATEX – C 502kullanılması ürünün mukavemetini arttırıp, aşınmadayanımını yükseltecektir.

Uygulama;
Hazırlanan harç uygun ekipman ile uygulanır. Min. 1mm Max 10 mm kalınlıkta uygulanmalıdır. Kalınuygulamalar 2 -3 kat olarak uygulanmalıdır. Katlararasında tam kuruma gerçekleşene kadarbeklenmelidir.Hazırlanan ürünün 2-3 saat içerisinde kullanılmasıgerekmektedir.Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35 °C arasında olmalıdır.Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulamayapılmamalıdır.Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don veolumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre değişkenlikgösterebilir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
DAYMAN REPAIR – 904 yaş iken su ile temizlenebilir.
DAYMAN REPAIR – 904 kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
1,70 kg/dm³

AMBALAJ:
Kraft Torba : 25,00 kg
Palet ölçüsü : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 54

RENK :
Gri

RAF ÖMRÜ:
Uygun depolama koşullarında üretim tarihindenitibaren 1 yıldır.Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarakkorunmalıdır.Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucueldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız,cilde ve göze temas ettirmeyiniz.Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerindendolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, temasetmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı,yutulması durumunda acilen doktorabaşvurulmalıdır.Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleribulundurulmamalı ve yenmemelidir.Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalarçerçevesinde yapılmalıdır.Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (MaterialSafety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir. GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir. Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar

Teknik Föyü incelemek için tıklayınız.

× WhatsApp İletişim