Dayman Teknik Yapı Kimyasalları

Telefon : +90 224 452 55 16

Email : info@dayman.com.tr

ST PRIMER 619

Brüt Beton Astarı

Tanım

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, brüt beton
astarıdır.

Category

TANIM:
Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, brüt beton
astarıdır.

AVANTAJLARI:
Beton ile üzerine yapılacak sıvanın
aderansını arttırır.
Çimento ve Özellikle alçı sıvanın işleme
zamanın arttırır.
Kolay uygulanır.
Sıvaların hızlı su kaybını engeller.
Solventsizdir

KULLANIM ALANLARI:
Alçı sıva öncesi
Çimento esaslı sıva öncesi
Yatay ve dikey yüzeylerde

(23°C, %50 Bağıl
Nem)
Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°C
Sarfiyat : 0,200 Kg/m²
Renk : Mavi
Kuruma süresi : 1-2 saat
Üzerine sıva yapılabilme : 24 saat
**Bu değerler bitmiş uygulamaların tam
kuruma süresi sonundaki (28 gün)
performansı için geçerlidir. Şantiye
ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri
farklılığından ötürü değerler değişebilir.

Yüzey Hazırlığı;
Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır,
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi
kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye
ulaşılmalıdır.
Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak
temizlenmelidir.
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
ST PRIMER 619 kullanıma hazırdır.
5 lt su ilave edilebilir.
Su ilave edildiği durumlarda karışım, 400-
600 devir/dak.’lık karıştırıcı yardımı ile
karıştırılır.
Homojen karışım elde edilinceye kadar
ortalama 4 dakika boyunca karıştırma işlemi
devam etmelidir.

Uygulama;
ST PRIMER 619 Rulo, texturlü rulo ile yüzeye
uygulanır.
Uygulama esnasında ara ara karıştırılmalıdır.

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C
ve +35 °C arasında olmalıdır.
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama
yapılmamalıdır.
Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından
ve dondan korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
DAYMAN ST PRIMER 619 yaş iken su ile
temizlenebilir.
DAYMAN ST PRIMER 619 kuruduktan sonra
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
0,200 kg/m²

AMBALAJ:
Ambalaj : 12,00 Kg kova
Palet ölçüsü : 100 x 100 cm
Paletteki adet : 36
Ambalaj : 5,00 Kg kova
Palet ölçüsü : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 75

RENK:
Mavi

RAF ÖMRÜ:
Uygun depolama koşullarında üretim
tarihinden itibaren 1 yıldır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak
korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi,
koruyucu eldiven, gözlük ve maske
kullanılmalıdır.
Cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas
etmesi halinde hemen bol su ve sabunla
yıkanmalı, yutulması durumunda acilen
doktora başvurulmalıdır.
Uygulama alanında yiyecek ve içecek
malzemeleri bulundurulmamalı ve
yenmemelidir.
Çocukların erişemeyecekleri yerde
depolanmalıdır.
Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır.
Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir. GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir. Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar

Teknik Föyü incelemek için tıklayınız.

× WhatsApp İletişim