Dayman Teknik Yapı Kimyasalları

Telefon : +90 224 452 55 16

Email : info@dayman.com.tr

ISI YALITIM SİSTEMLERİ

D-THERM – 555

Dış Cephe Boyası

Tanım

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, son kat
uygulana dış cephe boyasıdır.

TANIM:
Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, son kat
uygulana dış cephe boyasıdır.

AVANTAJLARI:
Kapatma özelliği yüksektir.
Mineral yüzeylere mükemmel şekilde yapışır.
Kolay uygulanır.
Su buharı geçirgendir.
Su iticidir.
Renk seçeneği geniştir.

KULLANIM ALANLARI:
Özellikle DAYMAN Isı yalıtım sistemi son kat
boyası olarak
Sıvalı dış cephelerde

(23°C, %50 Bağıl Nem)
Yoğunluğu :1,33 kg/dm³
Ön kuruma min. :4 saat
Üzerine kat atabilme min. :8 saat
Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°C
Renk : Çeşitli
**Bu değerler bitmiş uygulamaların tam kuruma
süresi sonundaki (28 gün) performansı için
geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem
değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.

Yüzey Hazırlığı;
Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, gevşek
satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak
temizlenmelidir.
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.
Yüzey, DAYMAN D-THERM 556 ile astarlanmış
olması uygulamanın sıhhati açısından önemlidir.

Karışımın Hazırlanması;
D-THERM – 555 homojen kıvama ulaşıncaya
kadar 400 devir/dakika düşük devirli mixer
yardımıyla karıştırılır.
En fazla %10 oranında temiz su ile inceltilir.

Uygulama;
DAYMAN D-THERM – 555 Rulo ile yüzeye 2
kat uygulanmalıdır.

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve
+35 °C arasında olmalıdır.
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama
yapılmamalıdır.
Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
Uygulamadan sonra 24 saat direkt su
temasından ve dondan korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
DAYMAN D-THERM – 555 yaş iken su ile
temizlenebilir.
DAYMAN D-THERM – 555 Kuruduktan sonra
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
Değişken 0,35 – 0,45 kg/m².

AMBALAJ:
Ambalaj : 20,00 Kg kova
Palet ölçüsü : 100 x 100 cm
Paletteki adet : 36

RENK :
Çeşitli

RAF ÖMRÜ:
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden
itibaren 1 yıldır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak
korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi,
koruyucu eldiven, gözlük ve maske
kullanılmalıdır.
Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda
acilen doktora başvurulmalıdır.
Uygulama alanında yiyecek ve içecek
malzemeleri bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
Çocukların erişemeyecekleri yerde
depolanmalıdır.
Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar
çerçevesinde yapılmalıdır.
Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir. GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir. Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar

Teknik Föyü incelemek için tıklayınız.

× WhatsApp İletişim