Dayman Teknik Yapı Kimyasalları

Telefon : +90 224 452 55 16

Email : info@dayman.com.tr

EPOKSİ ESASLI ZEMİN ÜRÜNLERİ

EPO PR – 862

Solvent İçermeyen İki Bileşenli Emprenye Epoksi Astar

Tanım

Epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, yüksek
dayanımlı astar ürünüdür.

TANIM:
Epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, yüksek
dayanımlı astar ürünüdür.

AVANTAJLARI:
Solvent içermez.
Kolay uygulanır.
Emici yüzeylerle mükemmel aderans sağlar.
Kısa sürede kurur.
Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak kaplar.
Hızlı uygulanır
Parlak bir film oluşturur.
Genel temizlik kimyasallarına dayanıklıdır.
Tüm epoksi ürünlere astar olarak kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI:
İç ve dış uygulamalar,
Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
Endüstriyel yüzey sistemlerinde koruyucu kaplama,
Kanalizasyon ve atık tesisleri,
Otopark, yürüyüş yolları,
Kâğıt hamuru ve kâğıt fabrikaları,
PU ve epoksi sistemler için astar olarak kullanılır.

( 23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)
Renk : Şeffaf
Yoğunluk 20°C : 1,1 gr/cm3
Alev Alma Noktası : >60 °C
Uygulama Sıcaklığı : +5 – +30 °C
Sıcaklık Direnci : 121 °C Kuru
Basma Dayanımı : ~ 95 N / mm²
Eğilme Dayanımı : ~ 30 N / mm2
Aderans (Beton) : >1,5 N / mm2
Raf Ömrü : 12 Ay
Sarfiyat : 0,200 – 0,500 Kg /m²
Katı Madde Oranı : %100
Kap Ömrü : 30 dk. (20°C de)
Kuruma süresi : 6 saat
Tekrar Kat Uygulaması : 8-24 saat
Tam Kuruma : 7 gün
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde
edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma
süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye
ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından
ötürü değerler değişebilir.

Yüzey Hazırlığı;
Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam olmalıdır,
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak
temizlenmelidir.
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.
Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise
DAYMAN EPO MORTAR, EPO – GROUT ile veya
EPO – SAND Kum ile karıştırılarak hazırlanan tamir
harcı ile tamir edilmelidir.
Zemin nemi Max %5 olmalıdır.
Nemli yüzeylerde DAYMAN EPO – PR WT
kullanılmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
Karıştırmaya başlamadan önce ürün sıcaklıklarının
+15°C ile +25°C arasında olduğundan emin
olunmalıdır.
A ve B bileşenler uygulamaya başlamadan önce
ambalajlar kendi içinde homojen kıvama gelinceye
kadar 400 d/dk. devirli bir karıştırıcı ile
karıştırılmalıdır.
Karışımı yapılmış A+B birleştirilerek homojen
kıvama gelinceye kadar 400 d/dk. düşük devirli bir
karıştırıcı ile birkaç dakika karıştırılarak astar
uygulamaya hazır hale getirilir.
Karıştırma kabının kenar ve zemininde kalan
ürünlerin karışıma katılması sağlanmalıdır.
Hazırlanan karışım boş ve temiz bir kapa aktarılarak
tekrardan karıştırılmalıdır.
Karışımın kap ömrü 25°C’de 45 dakikadır. Daha
yüksek sıcaklıklar karışımın kap ömrünü azaltacak,
daha düşük sıcaklıklar ise arttıracaktır.

Uygulama;
Hazırlanan ürün rulo, fırça veya mala ile
uygulanabilir.
Karışım kap ömrü dolmadan kullanılmalıdır.
Kullanım süresi geçmiş, jelleşen karışım
kullanılmamalı bertaraf edilmelidir.

Ürün setler halinde hazır olduğundan bölünmemeli
göz kararı karıştırılmamalıdır. Gerektiği hallerde
ağırlıkça A bileşen 2,00 , B bileşen 1,00 oranına
sadık kalarak tartılarak bölünmelidir.
Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35
°C arasında olmalıdır.
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama
yapılmamalıdır.
Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda
uygulama yapılmamalıdır.
Ortam ve zemin sıcaklığı 5°C ile 30°C arasında
olmasına dikkat edilmelidir.
Ürünler kullanılmadan 24 saat önce oda
sıcaklığında depolanmalıdır.
Çok soğuk havalarda viskozite yükseleceğinden
dolayı reaksiyon yavaşlayacak, kar arası uygulama
süresi uzayacak ve sarfiyat artacaktır. Bu sebeple
ortam ve ürünlerin rahat uygulanabilmesi için 20°C
ile 25°C arası en uygun sıcaklık aralığıdır.
Yüksek sıcaklıklarda ise reaksiyon ve uygulama
zaman aralığı hızlanacaktır.
Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, su, don ve
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
DAYMAN EPO – PR 850 yaş iken solvent ile
temizlenebilir.
DAYMAN EPO – PR 850 kuruduktan sonra sadece
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
Yüzey emiciliğine bağlı olarak 0,200 – 0,500 kg/m².

AMBALAJ:
Ambalaj : A+B Bileşen 20,00 Kg
Palet ölçüsü : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 18 set – 36 kova

RENK :
Saydam – Sarımsı

RAF ÖMRÜ:
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden
itibaren 1 yıldır.
DAYMAN EPO – PR 850 5 °C ile 25° C arasındaki
sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak
alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamda
çalışılmalıdır.
Eller ve gözler koruyucu ekipman ile korunmalıdır.
Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır.
Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri
bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli bu
nedenle zemin üzerinde bulunacağı
unutulmamalıdır.
Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.
Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar
çerçevesinde yapılmalıdır.
Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir. GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir. Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar

Teknik Föyü incelemek için tıklayınız.

× WhatsApp İletişim