Dayman Teknik Yapı Kimyasalları

Telefon : +90 224 452 55 16

Email : info@dayman.com.tr

MOLD PAINT- 609

Anti Küf / Nem Boyası

Tanım

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı binaların iç
ve dış duvarlarında doğal koşullarından
oluşan nem, küf sorunlarının giderilmesi için
özel kimyasallar ve polimerlerle modifiye
edilerek üretilmiş çok güçlü bir yalıtım
boyasıdır.

Category

TANIM:
Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı binaların iç
ve dış duvarlarında doğal koşullarından
oluşan nem, küf sorunlarının giderilmesi için
özel kimyasallar ve polimerlerle modifiye
edilerek üretilmiş çok güçlü bir yalıtım
boyasıdır.

AVANTAJLARI:
DAYMAN MOLD PAINT- 609 nem boyası,
sürüldüğü yüzeyde su geçirimsiz bir tabaka
oluştururken aynı zamanda duvarın
bünyesine işleyerek içerideki küf oluşumunu
özel kimyasalları sayesinde engeller.
Yüksek örtme gücüne sahiptir.
Aderansı yüksektir.
Kolay uygulanır.
Çevre dostudur.
Kolay uygulanır.
Su iticidir.

KULLANIM ALANLARI:
Yoğuşma kaynaklı küflenme yaşanan,
Banyo,
Wc,
Oda,
Mutfak,
Vb. alanlarda kullanılar

(23°C, %50 Bağıl
Nem)
Ön kuruma min. :4 saat
Üzerine kat atabilme min. :8 saat
Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°C
Renk : Beyaz
**Bu değerler bitmiş uygulamaların tam
kuruma süresi sonundaki (28 gün)
performansı için geçerlidir. Şantiye
ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri
farklılığından ötürü değerler değişebilir

Yüzey Hazırlığı;
Küf oluşmuş yüzeye DAYMAN MOLD PAINT
SOL 621 uygulanır.
45 dk. sonra kuru bir bez veya fırça ile
temizlenir.

Karışımın Hazırlanması;
DAYMAN MOLD PAINT – 609 kullanıma
hazırdır.
En fazla %10 oranında temiz su ile inceltilir.
Uygulama;
DAYMAN MOLD PAINT – 609 astarlanmış
yüzeye, rulo ile yüzeye 2 kat uygulanmalıdır.

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C
ve +35 °C arasında olmalıdır.
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama
yapılmamalıdır.
Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından
ve dondan korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
DAYMAN MOLD PAINT – 609 yaş iken su ile
temizlenebilir.
DAYMAN MOLD PAINT – 609 kuruduktan
sonra sadece mekanik yöntemler ile
temizlenebilir

TÜKETİM:
Değişken 0,150 – 0,300 kg/m².

AMBALAJ:
5,00 Kg kova
1,00 Kg kova

RENK:
Beyaz – Üniversal renk pigmentleri ile
renklendirilebilir.

RAF ÖMRÜ:
Uygun depolama koşullarında üretim
tarihinden itibaren 1 yıldır.
Açılmış ambalaj

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi,
koruyucu eldiven, gözlük ve maske
kullanılmalıdır.
Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
Uygulama alanında yiyecek ve içecek
malzemeleri bulundurulmamalı ve
yenmemelidir.
Çocukların erişemeyecekleri yerde
depolanmalıdır.
Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır.
Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir. GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir. Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar

Teknik Föyü incelemek için tıklayınız.

× WhatsApp İletişim