Dayman Teknik Yapı Kimyasalları

Telefon : +90 224 452 55 16

Email : info@dayman.com.tr

MİNERAL ESASLI SU YALITIMI ÜRÜNLERİ

W-STOP SPEED – 441

Çimento Esaslı Süratli Priz Alan Su Tıkaç Tozu

Tanım

Çimento esaslı, süratli priz alan, su geçirimsiz özel kimyasal katkı içeren tek bileşenli su tıkaç tozudur.

TANIM:
Çimento esaslı, süratli priz alan, su geçirimsiz özel kimyasal katkı içeren tek bileşenli su tıkaç tozudur.

AVANTAJLARI:
Su ile temas eder etmez reaksiyona girerek 6-10 saniye içerisinde sertleşerek su akışını keser.
Hazırlaması kolay ve hızlıdır.

KULLANIM ALANLARI:
Basınçlı olarak gelen suların durdurulmasında,
Aktif çatlaklardan sızan suların durdurulmasında,
Aktif su kaçaklarının durdurulmasında,
Beton yüzeylerin su yalıtımında,
Asansör kuyularının su yalıtımında,
Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında,
Negatif ve pozitif taraftan su yalıtımında,
Su depolarında,
Betonarme borularda kullanılabilir.

( 23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)
Uygulama sıcaklığı : +5 – +30 °C
Basma dayanımı 30 dk. sonra : 7 N/mm²
Sıcaklık dayanımı : -20°C +80°C arasında
Üzerine kaplama yapılması : 30 saniye
Son priz süresi : 3 Dakika
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.

Yüzey Hazırlığı;
Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır. Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak temizlenmelidir. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.

Uygulama;
DAYMAN W-STOP SPEED Avuç içinde uygulanabilecek kadar alınır, su gelen boşluğa doğru bastırılır. Suyun tamamen durduğundan emin olana kadar bası uygulanır. Suyun sıcaklığının reaksiyon hızına etki etmesinden dolayı, kış aylarında ve suyun soğuk olması durumunda reaksiyonun yavaşlaması normaldir. Yeraltı sularına karışarak reaksiyonu olumsuz etkileyebilecek kimyasalların olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35 °C arasında olmalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün rijit olduğundan titreşime maruz kalacak alanlarda ilave tedbirler alınmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
DAYMAN W – STOP SPEED – 441 yaş iken su ile temizlenebilir.
DAYMAN W – STOP SPEED – 441 kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
Değişken

AMBALAJ:
Toz : 10 Kg Kova
Toz : 5 Kg Kova

RENK :
Gri

RAF ÖMRÜ:
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 6 aydır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.
Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.
Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar çerçevesinde yapılmalıdır.
Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.
Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.
Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar.

Teknik Föyü incelemek için tıklayınız.

× WhatsApp İletişim