Dayman Teknik Yapı Kimyasalları

Telefon : +90 224 452 55 16

Email : info@dayman.com.tr

BOND – 861

Polyester Esaslı Kimyasal Ankraj Ürünü

Tanım

Polyester esaslı, iki bileşenli kimyasal ankraj
ürünü.

TANIM:
Polyester esaslı, iki bileşenli kimyasal ankraj
ürünü.

AVANTAJLARI:
Tabanca ile uygulanır.
Ekonomiktir.
Tiksotropiktir,sarkma yapmaz
Uygulaması kolay ve hızlıdır.
Hızlı sonuç verir.

KULLANIM ALANLARI:
Filiz ekimi ve cıvataların sabitlenmesinde,
Taş yapı elemanlarının yapıştırılması ve
sabitlenmesinde,
Alüminyum doğrama ve korkulukların
sabitlenmesinde,
Enjeksiyon öncesi çatlakların sızdırmazlığının
sağlanmasında.

(23°C, %50 Bağıl
Nem)
Birim hacim kütlesi : 1,60 kg/lt
Aderans : 2,0 N/mm²
Uygulama süresi : 5 dk.
Kürlenme Süresi : 40 dk.
Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu
elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam
kuruma süresi sonundaki performansı için
geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve
nem değerleri farklılığından ötürü değerler
değişebilir.

Yüzey Hazırlığı;
Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır,
sağlam yüzeye uygulama yapılmalıdır.
Delik çapı, ankraj yapılacak pim çapından 4
mm daha büyük olmalıdır.
Delik derinliği kabaca delik çapının 15 katı
olmalıdır.
Deliklerde toz, yağ yabancı madde
kalmayacak şekilde, fırça veya basınçlı hava
ile temizlenmelidir.

Karışımın Hazırlanması;
Uygulamaya hazırdır.

Uygulama;

Ankraj
Karıştırıcı uç kartuşun ağzına takılır.
DAYMAN BOND 861 uygun bir yerde
sıkılarak karışmamış olan ürün boşa
akıtılmalıdır.
Tam karışım sağlandıktan sonra deliğin 2/3 ü
doldurulur.
Ankrajı yapılacak demir vb. döndürülerek
deliğe sokulur.
Ürünün kenarlardan taşması gerekmektedir.
Taşmamışsa ilave edilerek işlem tekrarlanır.

Yapıştırma
Karıştırıcı uç kartuşun ağzına takılır.
DAYMAN BOND 861 uygun bir yerde
sıkılarak karışmamış olan ürün boşa
akıtılmalıdır.
Tam karışım sağlandıktan sonra
yapıştırılacak yüzeye uygulanarak yapıştırma
işlemi yapılır.
Tam kürünü alana kadar hareket
ettirilmemelidir.

Enjeksiyon Öncesi Çatlak Sızdırmazlığı
Karıştırıcı uç kartuşun ağzına takılır.
DAYMAN BOND 861 uygun bir yerde
sıkılarak karışmamış olan ürün boşa
akıtılmalıdır.
Tam karışım sağlandıktan sonra Çatlak
yüzey tamamen kapanacak ve maksimum
mukavemete ulaşacak şekilde uygulanır.
Tam kürünü aldıktan sonra enjeksiyon
işlemine geçilir.

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C
ve +35 °C arasında olmalıdır.
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama
yapılmamalıdır.
Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
DAYMAN BOND – 861 yaş iken solvent ile
temizlenebilir.
DAYMAN BOND – 861 kuruduktan sonra
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
Yoğunluk 1,60 kg/Lt

AMBALAJ:
400 ml kartuş
12 ad / koli

RENK:
Gri

RAF ÖMRÜ:
Uygun depolama koşullarında üretim
tarihinden itibaren 1 yıldır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak
korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi,
koruyucu eldiven, gözlük ve maske
kullanılmalıdır.
Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
Uygulama alanında yiyecek ve içecek
malzemeleri bulundurulmamalı ve
yenmemelidir.
Çocukların erişemeyecekleri yerde
depolanmalıdır.
Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır.
Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir. GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir. Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar

Teknik Föyü incelemek için tıklayınız.

× WhatsApp İletişim