Dayman Teknik Yapı Kimyasalları

Telefon : +90 224 452 55 16

Email : info@dayman.com.tr

ANKRAJ ÜRÜNLERİ

BOND EPO PRO – 857

Epoksi Esaslı İki Bileşenli Kimyasal Ankraj Ürünü

Tanım

Epoksi esaslı, iki bileşenli kimyasal ankraj
tamir ve montaj ürünü.

TANIM:
Epoksi esaslı, iki bileşenli kimyasal ankraj
tamir ve montaj ürünü.

AVANTAJLARI:
Ekonomiktir.
Tiksotropiktir, sarkma yapmaz.
Uygulaması kolay ve hızlıdır.
Hızlı sonuç verir.

KULLANIM ALANLARI:
Filiz ekimi ve cıvataların sabitlenmesinde,
Her türlü metal ve çelik elamanın montajlama
ve yapıştırılmasında,
Taş yapı elemanlarının yapıştırılması ve
sabitlenmesinde,
Alüminyum doğrama ve korkulukların
sabitlenmesinde,
Enjeksiyon öncesi çatlakların sızdırmazlığının
sağlanmasında,
Diletasyon bantlarının yapıştırılmasında.

(23°C, %50 Bağıl
Nem)
Birim hacim kütlesi : 1,70 kg/lt
Aderans : >4,00 N/mm²
Basınç dayanımı : > 60 N/mm²
Eğilme Dayanımı : > 18 N/mm²
Kap ömrü : 30 dk.
Kürlenme Süresi : 15 saat
Tam kürlenme : 7 gün
Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu
elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam
kuruma süresi sonundaki performansı için
geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve
nem değerleri farklılığından ötürü değerler
değişebilir

Yüzey Hazırlığı;
Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır,
sağlam yüzeye uygulama yapılmalıdır.
Delik çapı, ankraj yapılacak pim çapından 4
mm daha büyük olmalıdır.
Delik derinliği kabaca delik çapının 15 katı
olmalıdır.
Deliklerde toz, yağ yabancı madde
kalmayacak şekilde, fırça veya basınçlı hava
ile temizlenmelidir.

Karışımın Hazırlanması;
A+B birleştirilerek homojen kıvama gelinceye
kadar 400 d/dk. düşük devirli bir karıştırıcı ile
birkaç dakika karıştırılarak DAYMAN BOND
EPO PRO 857 uygulamaya hazır hale
getirilir.
Karıştırma kabının kenar ve zemininde kalan
ürünlerin karışıma katılması sağlanmalıdır.
Hazırlanan karışım boş ve temiz bir kaba
aktarılarak tekrar karıştırılmalıdır.
Karışımın kap ömrü 25°C’de 30 dakikadır.
Daha yüksek sıcaklıklar karışımın kap
ömrünü azaltacak, daha düşük sıcaklıklar ise
arttıracaktır

Uygulama;

Ankraj
Tam karışım sağlandıktan sonra deliğin 2/3 ü
doldurulur.
Ankrajı yapılacak demir vb. döndürülerek
deliğe sokulur.
Ürünün kenarlardan taşması gerekmektedir.
Taşmamışsa ilave edilerek işlem tekrarlanır

Yapıştırma
Tam karışım sağlandıktan sonra
yapıştırılacak yüzeye uygulanarak yapıştırma
işlemi yapılır.
Tam kürünü alana kadar hareket
ettirilmemelidir.

Enjeksiyon Öncesi Çatlak Sızdırmazlığı
Tam karışım sağlandıktan sonra çatlak yüzey
tamamen kapanacak ve maksimum
mukavemete ulaşacak şekilde uygulanır.
Tam kürünü aldıktan sonra enjeksiyon
işlemine geçilir.

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C
ve +35 °C arasında olmalıdır.
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama
yapılmamalıdır.
Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
DAYMAN BOND EPO PRO – 857 yaş iken
solvent ile temizlenebilir.
DAYMAN BOND EPO PRO – 857
kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler
ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
Yoğunluk 1,70 kg/Lt

AMBALAJ:
Ambalaj : 5,00 Kg set
Palet ölçüsü : 800 x 120 cm
Paletteki adet : 48

RENK:
Gri

RAF ÖMRÜ:
Uygun depolama koşullarında üretim
tarihinden itibaren 1 yıldır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak
korunmalıdır.
DAYMAN BOND EPO PRO 857 5 °C ile 25°
C arasındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi,
koruyucu eldiven, gözlük ve maske
kullanılmalıdır.
Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
Uygulama alanında yiyecek ve içecek
malzemeleri bulundurulmamalı ve
yenmemelidir.
Çocukların erişemeyecekleri yerde
depolanmalıdır.
Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır.
Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir. GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir. Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar

Teknik Föyü incelemek için tıklayınız.

× WhatsApp İletişim