Dayman Teknik Yapı Kimyasalları

Telefon : +90 224 452 55 16

Email : info@dayman.com.tr

EPOKSİ ESASLI ZEMİN ÜRÜNLERİ

EPO PAINT TX – 853

Solventsiz İki Bileşenli Yüksek Dayanımlı Epoksi Kaplama

Tanım

Epoksi esaslı,iki bileşenli, kimyasal olarak
kürlenen, solvent içermeyen portakal kabuğu
desenli bir epoksi son kat kaplamadır.

TANIM:
Epoksi esaslı,iki bileşenli, kimyasal olarak
kürlenen, solvent içermeyen portakal kabuğu
desenli bir epoksi son kat kaplamadır.

AVANTAJLARI:
Portakal kabuğu görünümündedir.
Yüksek derecede kimyasal dirençlidir.
Solvent içermez.
Kolay uygulanır.
Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
Kısa sürede kurur.
Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak
kaplar.
Hızlı uygulanır.

KULLANIM ALANLARI:
İç uygulamalar,
Depo ve fabrikalar
Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
Endüstriyel yüzey sistemlerinde koruyucu
kaplama,
Kanalizasyon ve atık tesisleri,
Kâğıt hamuru ve kâğıt fabrikaları,

( 23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)
Renk : Şeffaf
Yoğunluk 20°C : 1,7 gr/cm3
Alev Alma Noktası : >90 °C
Uygulama Sıcaklığı : +5 – +30 °C
Sıcaklık Direnci : 121 °C Kuru
Basma Dayanımı : ~ 55 N / mm²
Eğilme dayanımı : 25 N/mm²
Aşınma dayanımı Taber : 70 mg
Sertlik Shore D : 80
Aderans (Beton) : >1.5 N / mm2
Raf Ömrü : 12 Ay
Sarfiyat : 0,200 – 0,800 Kg /m²
Katı Madde Oranı : %100
Kap Ömrü : 40 dk (20°C de)
Kuruma süresi : 6 saat
Tekrar Kat Uygulaması : 8-24 saat
Tam Kuruma : 7 gün
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde
edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma
süresi sonundaki performansı için geçerlidir.
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri
farklılığından ötürü değerler değişebilir.

Yüzey Hazırlığı;
Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam olmalıdır,
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak
temizlenmelidir.
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
Karıştırmaya başlamadan önce ürün
sıcaklıklarının +15°C ile +25°C arasında
olduğundan emin olunmalıdır.
A ve B bileşenler uygulamaya başlamadan önce
ambalajlar kendi içinde homojen kıvama
gelinceye kadar 400 d/dk. devirli bir karıştırıcı ile
karıştırılmalıdır.
Karışımı yapılmış A+B birleştirilerek homojen
kıvama gelinceye kadar 400 d/dk. düşük devirli
bir karıştırıcı ile birkaç dakika karıştırılarak DAYMAN EPO PAINT 853 uygulamaya hazır
hale getirilir.
Karıştırma kabının kenar ve zemininde kalan
ürünlerin karışıma katılması sağlanmalıdır.
Hazırlanan karışım boş ve temiz bir kapa
aktarılarak tekrardan karıştırılmalıdır.
Karışımın kap ömrü 25°C’de 30 dakikadır.
Daha yüksek sıcaklıklar karışımın kap ömrünü
azaltacak, daha düşük sıcaklıklar ise
arttıracaktır.

Uygulama;
Yüzeye önceden uygun astar ile astarlanmış
olmalıdır.
Astarlama işleminin üzerinden 24 saatten fazla
zaman geçmemelidir.
Belirlenen kalınlık elde edilecek şekilde zemine
mala ile yayılır.
Son katta tekstürünü vermek için mercan rulo
(tekstür rulosu) ile yüzeyi taranarak istenen
desen elde edilir.
Hizmete almadan önce minimum 4 gün
beklenmelidir.
Hazırlanan ürün rulo, fırça veya mala ile
uygulanabilir.
Karışım kap ömrü dolmadan kullanılmalıdır.
Kullanım süresi geçmiş, jelleşen karışım
kullanılmamalı bertaraf edilmelidir.Ürün setler halinde hazır olduğundan
bölünmemeli göz kararı karıştırılmamalıdır.
Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve
+35 °C arasında olmalı
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama
yapılmamalıdır.
Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
Ortam ve zemin sıcaklığı 5°C ile 30°C arasında
olmasına dikkat edilmelidir.
Ürünler kullanılmadan 24 saat önce oda
sıcaklığında depolanmalıdır.
Çok soğuk havalarda viskozite yükseleceğinden
dolayı reaksiyon yavaşlayacak, kat arası
uygulama süresi uzayacak ve sarfiyat artacaktır.
Bu sebeple ortam ve ürünlerin rahat
uygulanabilmesi için 20°C ile 25°C arası en
uygun sıcaklık aralığıdır.
Yüksek sıcaklıklarda ise reaksiyon ve uygulama
zaman aralığı hızlanacaktır.
Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, su, don
ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

Ürün setler halinde hazır olduğundan
bölünmemeli göz kararı karıştırılmamalıdır.
Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve
+35 °C arasında olmalı
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama
yapılmamalıdır.
Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
Ortam ve zemin sıcaklığı 5°C ile 30°C arasında
olmasına dikkat edilmelidir.
Ürünler kullanılmadan 24 saat önce oda
sıcaklığında depolanmalıdır.
Çok soğuk havalarda viskozite yükseleceğinden
dolayı reaksiyon yavaşlayacak, kat arası
uygulama süresi uzayacak ve sarfiyat artacaktır.
Bu sebeple ortam ve ürünlerin rahat
uygulanabilmesi için 20°C ile 25°C arası en
uygun sıcaklık aralığıdır.
Yüksek sıcaklıklarda ise reaksiyon ve uygulama
zaman aralığı hızlanacaktır.
Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, su, don
ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
DAYMAN EPO PAINT TX 853 yaş iken solvent
ile temizlenebilir.
DAYMAN EPO PAINT TX 853 kuruduktan
sonra sadece mekanik yöntemler ile
temizlenebilir.

TÜKETİM:
Uygulamaya Bağlı Olarak 0,500 – 0,800
kg/m².

AMBALAJ:
Ambalaj : A+B Bileşen 20,00 Kg
Palet ölçüsü : 100 x 100 cm
Paletteki adet : 18 set – 36 kova

RENK :
Muhtelif ral renklerinde

RAF ÖMRÜ:
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden
itibaren 1 yıldır.
DAYMAN EPO PAINT 853 5 °C’ ile 25° C
arasındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak
alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamda
çalışılmalıdır.
Eller ve gözler koruyucu ekipman ile
korunmalıdır.
Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır.
Uygulama alanında yiyecek ve içecek
malzemeleri bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli bu
nedenle zemin üzerinde bulunacağı
unutulmamalıdır.
Çocukların erişemeyecekleri yerde
depolanmalıdır.
Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar
çerçevesinde yapılmalıdır.
Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir. GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir. Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar

Teknik Föyü incelemek için tıklayınız.

× WhatsApp İletişim