Dayman Teknik Yapı Kimyasalları

Telefon : +90 224 452 55 16

Email : info@dayman.com.tr

D LEVEL 751

Çimento Esaslı Kendiliğinden Yayılan Tesviye Şapı

Tanım

Çimento esaslı, tek katta 5-50 mm arasında uygulanabilen, kolay yayılmayı sağlayan hiper akışkanlaştırıcı kimyasal katkılar içeren, (SelfLevelling) kendiliğinden yayılabilen tesviye şapıdır.

Category

TANIM:
Çimento esaslı, tek katta 5-50 mm arasında uygulanabilen, kolay yayılmayı sağlayan hiper akışkanlaştırıcı kimyasal katkılar içeren, (Self Levelling) kendiliğinden yayılabilen tesviye şapıdır.

AVANTAJLARI:
Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
Çek-pas ve mala ile uygulanabilir.
Kendiliğinden yayılır ve düzelir.
Orta ve yoğun yaya trafiğine maruz kalan zeminler
için uygundur.
2 saat sonra yaya trafiğine açılabilir.
Kendiliğinden yayılarak teraziye gelir.
Rötre çatlağı oluşmadan 5-50 mm kalınlıkta
uygulamaya uygundur.
Aşınmaya dirençlidir.
İçeriğindeki özel polimer sayesinde yüksek yapışma
gücüne sahiptir.

KULLANIM ALANLARI:
Hastane, AVM. Okul, Otellerde,
Son kat kaplama öncesi tüm yapıların orta ve yoğun
trafiğe maruz zeminlerinde,
Aşınma ve tozumaya karşı sağlam ve düzgün zemin
oluşturmak amaçlı,
PVC, laminant parke, ahşap, halı, seramik kaplama
altında,
Zemin yalıtımından sonra çimento esaslı yüzeylerin
düzeltilmesinde kullanılır.

(23°C, %50 Bağıl Nem)
Karışım Yoğunluğu :1,97 kg/dm3
Uygulama sıcaklığı : +5 – +30 °C
Basma dayanımı : ≥ 30 N / mm²
Eğilme Dayanımı 28 gün : ≥ 5 N / mm²
Aderans : 1,70 N/mm²
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir

Yüzey Hazırlığı;
Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır,gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılartemizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olaraktemizlenmelidir.Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuzkusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var iseDAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir harcı veDAYMAN LATEX C karışımından oluşan harç ile enaz 24 saat önceden düzeltilmelidir.

Karışımın Hazırlanması;
5,00 – 5,50 lt temiz su boş ve temiz bir kovaya
boşaltılır.
25 kg ürün yavaşça boşaltılarak topak kalmayıncaya
kadar 400 devir/dakika düşük devirli mixer
yardımıyla karıştırılır.
Kesinlikle sonradan su ilavesi yapılmamalıdır.
Harç olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilir.
Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar
karıştırılır.

Uygulama;
Uygulanacak yüzey mutlaka DAYMAN LEVEL PR
617 1/2 oranında seyreltilerek astartlanmalıdır.
Astarsız uygulamalarda çatlama riski bulunmaktadır.
Büyük alanlarda pompa ile döküm yapılması tavsiye
edilir.
Hazırlanan harç yüzeye boşaltılır ve kendiliğinden
yayılır.
Kendinden yayılan harcın kalınlığı çelik mala ile
ayarlanmalıdır.
Hava kabarcığı oluşumunu engellemek için kirpi rulo
ile yüzey düzeltilir.
Uygulandıktan 6-8 saat sonra üzerinde yürünebilir.
Üzerine kaplama işlemi yapılacaksa ortalama 3 gün
beklenmelidir.
Uygulama kalınlığı arttıkça kuruma süresi de doğru
orantılı olarak uzayacaktır.
Ürünün genleşme özelliğinden dolayı en yüksek
düzeyde faydalanılabilmesi için en fazla 15-20
dakika içerisinde işlemin tamamlanması önerilir.
Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35
°C arasında olmalıdır.
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama
yapılmamalıdır.
Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda
uygulama yapılmamalıdır.
Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.
Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre değişkenlik
gösterebilir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
DAYMAN D-LEVEL 751 yaş iken su ile
temizlenebilir.
DAYMAN D-LEVEL 751 kuruduktan sonra sadece
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
1,70 kg/dm³
Tek seferde maksimum uygulama kalınlığı 10 mm

AMBALAJ:
Kraft Torba : 25,00 kg
Palet ölçüsü : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 54

RENK :
Gri

RAF ÖMRÜ:
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden
itibaren 1 yıldır.
Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu
eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız,
cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden
dolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas
etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı,
yutulması durumunda acilen doktora
başvurulmalıdır.
Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri
bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.
Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar
çerçevesinde yapılmalıdır.
Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir. GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir. Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar

Teknik Föyü incelemek için tıklayınız.

× WhatsApp İletişim