Dayman Teknik Yapı Kimyasalları

Telefon : +90 224 452 55 16

Email : info@dayman.com.tr

REPAIR C – 906

Yüzey Düzeltme Onarımları İçin Tamir Harcı

Tanım

Çimento esaslı, polimer modifiyeli, ani ısı
değişimlere dirençli, ince taneli yüzey düzeltme ve
tamir harcıdır.

Category

TANIM:
Çimento esaslı, polimer modifiyeli, ani ısı
değişimlere dirençli, ince taneli yüzey düzeltme ve
tamir harcıdır.

AVANTAJLARI:
Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
Yüksek aderansa sahiptir.
Büzülme yapmaz.
Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz.
Tek katta istenilen performansı verir.

KULLANIM ALANLARI:
Düzeltme tamiratlarında,
Beton, yüzeylerin tamiratında,
Duvar ve tavanların sıvanmasında
Su yalıtımı öncesi zemin hazırlığında kullanılabilir.

(23°C, %50 Bağıl Nem)
Karışım Yoğunluğu :1,70 kg/dm³
Aderans : 1,0 N/mm²
Basınç Dayanımı : 10,00 N/mm²
Uygulama Kalınlığı : 2 mm – 5mm
Tam Kürlenme Süresi :28 gün
Sıcaklık Dayanımı : -20 °C +400°C
Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde
edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma
süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye
ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından
ötürü değerler değişebilir

Yüzey Hazırlığı;
Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, gevşek
satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak
temizlenmelidir.
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.
Uygulamadan önce zemin nemlendirilmeli ancak su
göllenmesine izin verilmemelidir.

Karışımın Hazırlanması;
6,0 – 6,50 lt temiz su, boş ve temiz bir kovaya
boşaltılıp, REPAIR C – 906 yavaşça boşaltılarak
topak kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika düşük
devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
Harç olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir.
Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar
karıştırılır.
Ürün hazırlanırken DAYMAN LATEX – C 502
kullanılması ürünün mukavemetini arttırıp, aşınma
dayanımını yükseltecektir.

Uygulama;
Hazırlanan harç uygun ekipman ile uygulanır.
Min. 2 mm Max 10 mm kalınlıkta uygulanmalıdır.
Katlar arasında tam kuruma gerçekleşene kadar
beklenmelidir.
Hazırlanan ürünün 2-3 saat içerisinde kullanılması
gerekmektedir.
Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35
°C arasında olmalıdır.
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama
yapılmamalıdır.
Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.
Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre değişkenlik
gösterebilir

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
DAYMAN REPAIR – 906 yaş iken su ile
temizlenebilir.
DAYMAN REPAIR – 906 kuruduktan sonra sadece
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
1 mm kalınlık için 1,70 kg/m²

AMBALAJ:
Kraft Torba : 25,00 kg
Palet ölçüsü : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 54

RENK :
Gri

RAF ÖMRÜ:
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden
itibaren 1 yıldır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak
korunmalıdır.
Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu
eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız,
cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden
dolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas
etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı,
yutulması durumunda acilen doktora
başvurulmalıdır.
Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri
bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.
Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar
çerçevesinde yapılmalıdır.
Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir. GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir. Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar

Teknik Föyü incelemek için tıklayınız.

× WhatsApp İletişim