Dayman Teknik Yapı Kimyasalları

Telefon : +90 224 452 55 16

Email : info@dayman.com.tr

TAMİR HARÇLARI

EPO MORTAR – 855

Epoksi Esaslı Yüksek Mukavemetli Yapısal Tamir Harcı

Tanım

Epoksi esaslı, solventsiz, kalın taneli yüksek
mukavemetli üç bileşenli tamir harcıdır.

Category

TANIM:
Epoksi esaslı, solventsiz, kalın taneli yüksek
mukavemetli üç bileşenli tamir harcıdır.

AVANTAJLARI:
Aderansı çok yüksektir.
Kolay hazırlanıp uygulanır.
Büzülme ve rötre çatlağı yapmaz.
Tek katta istenilen performansı verir.
Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
Yapısal tamiratta kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI:
Beton, yüzeylerin tamiratında,
Fabrika, depo, hastane vb. gibi alanların zemin
tamiratlarında,
Yüksek dayanım isteyen zeminlerde zemin
kaplaması olarak,
Diletasyon profillerinin montajında,
Bürüt betonda sağlam bir yüzey elde etmek
amacıyla,
Köşe pahlarının oluşturulmasında,
Epoksi zemin kaplama ve Su yalıtımı öncesi zemin
hazırlığında kullanılabilir.

(23°C, %50 Bağıl Nem)
Birim hacim kütlesi : 2,00 kg/dm³
Basınç Dayanımı 7 gün : ≥ 70 N/mm²
Eğilme Dayanımı 7 gün : ≥ 25 N/mm²
Aderans : 2,5 N/mm²
Uygulama süresi : 40 dk.
Ön priz süresi : 24 saat
Tam Kürlenme Süresi : 7 gün
Sıcaklık Dayanımı : -20 °C +70°C
Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde
edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma
süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye
ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından
ötürü değerler değişebilir.

Yüzey Hazırlığı;
Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, gevşek
satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak
temizlenmelidir.
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.
Uygulamadan önce zemin nemi kontrol edilmeli %4
ün altında olmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
B bileşen A bileşenin içerisine boşaltılarak homojen
bir karışım elde edilene kadar 400 devir/dakika
düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır.

Uygulama;
Zemine önceden DAYMAN EPO PR 850 Astar
uygulaması yapılacaksa astar uygulandıktan sonra
ıslak iken tamirat yapılmalıdır.
Hazırlanan EPO MORTAR mala veya spatula ile
uygulanabilir.
En az 4 mm m fazla 50 mm uygulanmalıdır.
Kalın uygulamalar 2 -3 kat olarak uygulanabilir.
Katlar arasında tam kuruma gerçekleşene kadar
beklenmelidir.
Hazırlanan ürünün 40 dakika içerisinde kullanılması
gerekmektedir.
Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35
°C arasında olmalıdır.
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama
yapılmamalıdır.
Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.
Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre değişkenlik
gösterebilir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
DAYMAN EPO MORTAR – 855 yaş iken solvent ile
temizlenebilir.
DAYMAN EPO MORTAR – 855 kuruduktan sonra
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
2,00 kg/dm³

AMBALAJ:
A Bileşen : 2,00 kg teneke kutu
B Bileşen : 1,00 kg teneke kutu
C Bileşen : 22.00 kg torba

RENK :
Sarı kum rengi

RAF ÖMRÜ:
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden
itibaren 1 yıldır.
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak
korunmalıdır.
Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu
eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden
dolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas
etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı,
yutulması durumunda acilen doktora
başvurulmalıdır.
Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri
bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.
Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar
çerçevesinde yapılmalıdır.
Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir. GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir. Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar

Teknik Föyü incelemek için tıklayınız.

× WhatsApp İletişim